Tiistai potkaistiin käyntiin Tiedosta Voimaa -aamupäivällä

Tiedosta Voimaa -aamupäivä muistutti meitä, miten tukea ja varmistaa haluttua yrityskulttuuria. Yrityskulttuurin merkitys organisaatiossa on merkittävä, sillä se näkyy myös asiakkaille sekä muille sidosryhmille. Itse tilaisuudessa pääsimme keskustelemaan kulttuurin muuttamisesta johtamista ja asiakasymmärrystä tehostamalla. Keskustelua herättämässä oli S-Pankin Sanna Holm ja HopLopin Riikka Hynninen, jotka kertoivat, miten eri lähteistä koottua tietoa hyödynnetään kulttuurimuutoksen sekä johtamisen tukena ja työkaluna sekä kuinka totuttuja toimintatapoja muutetaan tiedon avulla.

Yrityskulttuurin muuttaminen edellyttää johdolta itsekriittisyyttä ja vastuunottoa, selkeitä tavoitteita ja mittausta sekä aktiivista seurantaa läpi organisaation. MainInsight työkaluna näyttää yhdellä silmäyksellä, miten haluttu muutos lähtee juurtumaan arkeen, kun tekemistä mitataan säännöllisesti ja seurataan aktiivisesti – faktahan on se, että teot puhuvat sanoja enemmän.